KONSORCJUM

ORGANIZACJI SPOŁECNZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I MIGRANTEK 

O NAS

Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz migrantów i uchodźców to 9 organizacji społecznych wyznających wspólne wartości i połączonych wizją tego, jak powinna wyglądać Polska i Europa, którą współtworzą migranci i migrantki. Nasze działania opierają się na:

 • poszanowaniu godności wszystkich osób,
 • zapewnieniu ochrony i odpowiedniego wsparcia wszystkim migrantkom i migrantom,
 • wzmacnianiu poczucia solidarności Polek i Polaków z innymi ludźmi oraz
 • budowaniu wspólnoty wszystkich osób mieszkających w Polsce, niezależnie od ich statusu prawnego, narodowości czy innych cech osobistych.

Naszą misją jest działanie na rzecz uchodźców i uchodźczyń oraz migrantek i migrantów, by każdy i każda z nich mogli w pełni korzystać ze swoich praw i wolności. Chcemy tworzyć szeroką platformę do wspólnych działań, wymiany doświadczeń, podnoszenia jakości pracy i debaty publicznej w obszarze migracji i integracji w Polsce.

Jesteśmy blisko migrantek i migrantów, słuchamy ich potrzeb i staramy się na nie odpowiadać oraz włączać ich przedstawicieli do podejmowanych przez nas działań. Jesteśmy w centrum sytuacji kryzysowych, gdy takie się pojawiają, by pomóc w ich konstruktywnym rozwiązywaniu.

Konsorcjum jest demokratyczną platformą współpracy, dzięki której działania tworzących je organizacji są skoordynowane, by pełniej móc wykorzystać dostępne w każdej z organizacji zasoby oraz dzielić się nimi z innymi podmiotami. Nasze działania obejmują m.in.: poradnictwo i wsparcie dla migrantów i migrantek (prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe); działania integracyjne oraz informacyjne skierowane do Polek i Polaków oraz osób migrujących; kursy języka polskiego; monitorowanie sytuacji społecznej i politycznej dot. migracji, opracowywanie wizjonerskich oraz strategicznych dokumentów programowych.

SKŁAD KONSORCJUM
Fundacja Polska Gościnność
Naszą misją jest tworzenie Polski otwartej i tolerancyjnej, gdzie każdy jest traktowany z szacunkiem.
STRONA WWW
Stowarzyszenie NOMADA
Działamy na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.
STRONA WWW
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Nasza misja to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą.
STRONA WWW
Fundacja Nasz Wybór
Pomagamy w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieramy rozwoju kontaktów kulturalnych oraz upowszechniamy wartości demokratyczne.
STRONA WWW
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
Fundacja prowadzi punkt doradczy Migrant Info Point w którym cudzoziemcy mogą uzyskać wsparcie m.in. w zakresie legalizacji pobytu.
STRONA WWW
Amnesty International
Jesteśmy globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście.
STRONA WWW
Homo Faber
Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na jakąkolwiek cechę.
STRONA WWW
Polskie Forum Migracyjne
Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążą do porozumienia i współdziałania.
STRONA WWW
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Naszą misją jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.
STRONA WWW
UCHODŹCY.INFO
Walczymy z fake newsami i dostarczamy rzetelnej wiedzy na temat uchodźców i migrantów.
STRONA WWW
 • Fundacja Polska Gościnność
  Naszą misją jest tworzenie Polski otwartej i tolerancyjnej, gdzie każdy jest traktowany z szacunkiem.
  STRONA WWW
 • Fundacja Nasz Wybór
  Pomagamy w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieramy rozwoju kontaktów kulturalnych oraz upowszechniamy wartości demokratyczne.
  STRONA WWW
 • Homo Faber
  Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na jakąkolwiek cechę.
  STRONA WWW
 • Stowarzyszenie NOMADA
  Działamy na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.
  STRONA WWW
 • Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
  Fundacja prowadzi punkt doradczy Migrant Info Point w którym cudzoziemcy mogą uzyskać wsparcie m.in. w zakresie legalizacji pobytu.
  STRONA WWW
 • Polskie Forum Migracyjne
  Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążą do porozumienia i współdziałania.
  STRONA WWW
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  Naszą misją jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.
  STRONA WWW
 • Amnesty International
  Jesteśmy globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście.
  STRONA WWW
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Nasza misja to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą.
  STRONA WWW
 • UCHODŹCY.INFO
  Walczymy z fake newsami i dostarczamy rzetelnej wiedzy na temat uchodźców i migrantów.
  STRONA WWW
NASI SPONSORZY