Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Przejdź do strony organizacji
Adres

ul. Wiejska 16
00-490 Warszawa

Kim jesteśmy?

Jesteśmy najstarszą i najbardziej doświadczoną polską organizacją pozarządową zajmującą się ochroną praw człowieka. Działamy w kraju, na poziomie Unii Europejskiej, a także w państwach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i regionu Kaukazu.

Jesteśmy niezależną polską organizacją pozarządową, której założenie w 1989 roku było poprzedzone siedmioletnią działalnością pracującego w podziemiu od 1982 roku Komitetu Helsińskiego w Polsce.

Naszą misją jest obrona praw człowieka, demokracji i praworządności.

Działamy po to, by prawa człowieka, gwarantowane w traktatach międzynarodowych i Konstytucji, były przestrzegane i chronione w praktyce.

Pracujemy w Polsce, na poziomie Unii Europejskiej, a także w państwach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i regionu Kaukazu.

Czym się zajmujemy?

Spośród polskich organizacji działających na rzecz praw człowieka zajmujemy się najszerszym spektrum spraw.

W obecnie realizowanej przez nas strategii koncentrujemy się przede wszystkim na praworządności, prawie do sądu i rzetelnego procesu sądowego, swobodzie działania społeczeństwa obywatelskiego i mediów, równym traktowaniu, prawach osób migrujących, prawie do życia i wolności od tortur oraz prawach człowieka wobec kryzysu ekologicznego.

Przejdź do strony organizacji
Udostępnij artykuł