Fundacja Nasz Wybór
Adres

ul. Zamenhofa 1,
00-153 Warszawa

Początki naszej działalności

Początki działalności Ukraińskiego Domu sięgają 2004 r., jednego z kluczowych momentów w budowaniu ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego – Pomarańczowej Rewolucji. Duch ukraińskiej pokojowej rewolucji jednoczył ludzi w całej Europie, a w szczególności łączył Ukraińców mieszkających za granicą. W 2009 r. grupa działaczy została oficjalnie zarejestrowana jako Fundacja „Nasz Wybór”. Od 2014 r. aktywiści prowadzą Ukraiński Dom w Warszawie.

Od tego czasu zespół fundacji wkłada ogrom wysiłku, by tworzyć miejsce, gdzie cudzoziemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, mogą czuć się jak w domu. Zostało tu zorganizowanych wiele projektów informacyjno-edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych i działań rzeczniczych, mających na celu wsparcie migrantów i uchodźców w Polsce. Jesienią 2022 r. Fundacja „Nasz Wybór” zmieniła nazwę na Fundacja “Ukraiński Dom”.

Nasza misja

Głównym celem Ukraińskiego Domu jest pomoc i wsparcie społeczności ukraińskiej w Polsce poprzez działania informacyjne, edukacyjne i kulturalne. Dbamy o sprawną i łatwą integrację cudzoziemców z polską społecznością, nie zapominając jednocześnie o ukraińskiej tożsamości. Podejmujemy szereg działań, mających na celu szerzenie kultury ukraińskiej, wspieramy rozwój kontaktów oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą. Upowszechniamy wartości demokratyczne i wspieramy budowanie świadomości społeczeństwa obywatelskiego.

W obliczu eskalacji wojny w Ukrainie

Działalność i rozwój Ukraińskiego Domu znacząco przyspieszyli po 24 lutego 2022 r. na skutek eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę. W krótkim czasie do Polski przyjechały setki tysięcy Ukraińców_ek, którzy potrzebowali natychmiastowego wsparcia i pomocy. Fundacja zaczęła działania na większą skalę, a z organizacji zajmującej się prawami migrantów przekształciliśmy się w centrum kryzysowe, oferujące różnorodne wsparcie.

Nasze działania

Zespół Ukraińskiego Domu prowadzi Centrum Wsparcia oraz Centrum Spotkań. Wśród działań Centrum Wsparcia należy wymienić: punkt konsultacyjny, infolinię, kwaterunek, wolontariat. Stworzyliśmy także program związany z szeroko rozumianą tematyką pracy w Polsce. W Centrum Spotkań zajmujemy się działalnością społeczno-kulturalną. Organizujemy koncerty, wystawy, pokazy filmowe, debaty, spotkania autorskie. Prowadzimy klub literacki „Po Sąsiedzku”, English Speaking Club oraz klub wzajemnego wsparcia „Przyjaciele”.

Ukraiński Dom inicjuje również spotkania eksperckie i działania rzecznicze, które mają na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce. Prowadzimy także badania socjologiczne. 

Fundacja realizuje także bardzo ciekawy i cieszący się dużym powodzeniem projekt: Klub Ukraińskich Kobiet. Ma on za zadanie pomóc ukraińskim kobietom, które przyjeżdżają do pracy w Polsce, w integrowaniu się w nowym kraju i odnalezieniu swojego miejsca w polskiej rzeczywistości.

Wśród działań edukacyjnych możemy wyliczyć kursy języka polskiego dla cudzoziemców, prowadzenie stacjonarnej szkoły i biblioteki. 

W ramach fundacji działa też informacyjny, ukraińsko-polski portal „Nasz Wybir”.

By bliżej zapoznać się z naszymi działaniami, zapraszamy na naszą stronę internetową!

Przejdź do strony organizacji
Udostępnij artykuł