Stowarzyszenie NOMADA

Przejdź do strony organizacji
Adres

ul. Paulińska 4/8
50-247 Wrocław

Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka. Pracujemy wśród środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych oraz grup wykluczonych. Działamy głównie we Wrocławiu i interwencyjnie odpowiadamy na potrzeby osób z innych miast. Udzielamy nieodpłatnego poradnictwa m.in. w zakresie dokumentowania pobytu i pracy w Polsce, ochrony międzynarodowej oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Pracujemy także w terenie asystując naszym klientom i klientkom w urzędach, szkołach, szpitalach, w sądach, na policji. Wspieramy edukację dzieci ze społeczności romskich migrantów z Rumunii mieszkających we Wrocławiu i pracujemy z osobami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

Bo przecież wszyscy mamy prawo migrować

Główne metody naszej działalności to: wsparcie prawne, projekty rozwojowe i edukacyjne, monitoring i rzecznictwo, pomoc interwencyjna, szkolenia, konferencje, debaty oraz publikacje.

Przejdź do strony organizacji
Udostępnij artykuł