Polskie Forum Migracyjne

Przejdź do strony organizacji
Adres

ul. Górczewska 137
00-031 Warszawa

Fundacja Polskie Forum Migracyjne powstała w 2007 r., aby działać na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000272075, posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Nasza misja

W PFM chcemy, by Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążą do porozumienia i współdziałania. Naszą misją jest wspieranie integracji osób, które migrują do Polski – tak, by stała się dla nich drugą ojczyzną.

Nasze działania

PFM działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków mieszkających za granicą, a także inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur. Fundacja specjalizuje się w działaniach informacyjnych, udzielaniu bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom (psychologicznego, na rynku pracy, w legalizacji pobytu), szkoleniach (dla nauczycieli, psychologów, urzędników) oraz w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej (warsztaty, gry miejskie). PFM w szczególny sposób wspiera migrantki – poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.

Nasze metody pracy

Działamy innowacyjnie:

  • Stale szukamy nowych sposobów działania
  • Analizujemy potrzeby migrantów i migrantek, i elastycznie na nie odpowiadamy
  • Projektując nasze działania, korzystamy z interdyscyplinarnej wiedzy naszego zespołu

Jesteśmy zaangażowani:

  • W każde spotkanie z naszymi beneficjentami i beneficjentkami wkładamy wiele serca i zaangażowania
  • Nasz zespół składa się z aktywistów i aktywistek – działania na rzecz cudzoziemców są dla nas osobiście ważne
  • Angażujemy w nasze działania wolontariuszy i wolontariuszki

Działamy z dbałością o jakość:

  • Działamy kompleksowo. Dbamy o to, by cudzoziemcy mogli dzięki nam uzyskać wsparcie w różnych aspektach swojego życia
  • Ważne jest dla nas podnoszenie kompetencji zespołu. Uczestniczymy w szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych
Przejdź do strony organizacji
Udostępnij artykuł