Nomada Stowarzyszenie

Szkic do lokalnych polityk integracyjnych

11 marca, 2023 | Polityki
Udostępnij artykuł
 • Polska z kraju emigracyjnego stała się krajem imigracyjnym
 • To wielkie wyzwanie, ale i szansa – potrzebne są jednak wysiłki, aby starych i nowych mieszkańców nauczyć żyć razem
 • Wsparciem w tworzeniu lokalnych polityk migracyjnych może być niniejszy dokument.

  Polska, obok USA, jest krajem przyjmującym najwięcej czasowych migrantów w OECD. Według danych GUS na koniec 2020 roku mieszkało w Polsce ponad 2 miliony cudzoziemców. Z raportu Unii Metropolii wynika, że w styczniu 2022 samych Ukraińców i Ukrainek mieszkało w Polsce ponad 1,5 miliona. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w bardzo krótkim czasie do naszego kraju przyjechało dodatkowo 3 miliony 200 tysięcy Ukraińców i Ukrainek. Znaczna część z nich tutaj już zostanie.

  Polska jest i będzie w przyszłości miejscem o rosnącej społeczności migranckiej. Dla wspólnot samorządowych oznacza to, że już nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych gminach mieszkańcami są i będą cudzoziemcy i cudzoziemki. To wielkie wyzwanie, ale i wielka szansa zarówno dla Polski, jak i dla lokalnych społeczności.

  Zmiany, szczególnie nagłe, wywołują lęk i niepewność. Dlatego rekomendujemy i zachęcamy do aktywnego, międzysektorowego zaangażowania wspólnot lokalnych do wzięcia odpowiedzialności za obecne procesy społeczne wynikające z migracji. Przygotowany przez nas dokument może stanowić punkt wyjścia do rozmów i szerokiej współpracy na rzecz wypracowania polityk migracyjnych. Polityk, których celem jest stworzenie wspólnoty potrafiącej pokojowo ze sobą żyć.

  W dokumencie można znaleźć konkretne instrukcje podpowiadające „kolejne kroki” – od diagnozy sytuacji osób migrujących, przez wskazanie konkretnych obszarów polityki integracyjnej aż po strategię wdrożeniową. Nie jest to jednak „gotowiec” – każda gmina chętna do użycia tego dokumentu powinna wygospodarować czas na pracę nad własną polityką.

  Szkic polityki zostanie po raz pierwszy zaprezentowany 18 października w trakcie wydarzenia „Local Trends” w Poznaniu podczas debaty „Jak zaopiekować się nowymi mieszkańcami miast? Długofalowe wyzwania związane z napływem uchodźców i polityką migracyjną”, którą poprowadzi Edwin Bendyk, a w której udział wezmą między innymi Anna Dąbrowska, Agnieszka Kosowicz (Polskie Forum Migracyjne) oraz Karolina Sydow (Migrant Info Point).

  O autorce: Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber. Aktywistka praw człowieka, trenerka antydyskryminacyjna, animatorka społeczna, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Obecnie pisze doktorat na Wydziale Politologii UMCS o procesach integracyjnych ukraińskiej migracji w Polsce po 2014 roku.

  Udostępnij artykuł