Fundacja Polska Gościnność

Przejdź do strony organizacji

Nasza misja

Naszym celem jest tworzenie Polski otwartej i tolerancyjnej, gdzie każdy jest traktowany z prawdziwą godnością i szacunkiem. Wspieramy działania na rzecz poprawy warunków życia uchodźców i migrantów. Wiemy jak ważna jest świadomość Polek i Polaków, dlatego walczymy o wiarygodną informację oraz dbamy o rzetelną komunikację społeczną.

Projekty

Komunikacja 

Kampanie społeczne – prowadzimy działania dążące do zmiany postaw Polek i Polaków, zwalczania ksenofobii i rasizmu oraz doskonalenia umiejętności skutecznego pomagania.

Kampanie informacyjne – dostarczamy rzetelne informacje, prowadzimy codzienny fact checking, weryfikujemy wypowiedzi polityków i dziennikarzy.

Pomoc bezpośrednia

Integracja dzieci uchodźczych – dzięki pracy specjalnie przeszkolonych przez nas wolontariuszy prowadzimy regularne korepetycje z języka polskiego, zapewniamy pomoc w nauce oraz wsparcie psychiczne dla kilkudziesięciorga dzieci uchodźczych oraz osób dorosłych.

Przeprowadzki – pomagamy w szukaniu mieszkań i organizowaniu przeprowadzek z ośrodków dla cudzoziemców do nowych domów.

Doraźne interwencje – w sytuacjach kryzysowych organizujemy pomoc psychologiczną, prawną i logopedyczną, asystujemy też przy procedurach w polskich urzędach, szpitalach i na policji.

Przejdź do strony organizacji
Udostępnij artykuł