Adres

ul. Chopina, 41, lok. 2
20-023 Lublin

Misja

Homo Faber. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany.

Wizja

Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy programy: Antydyskryminacja, Integracja i Film.

Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.

Stowarzyszenie  Homo Faber zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Homo Faber – z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.

Przejdź do strony organizacji
Udostępnij artykuł