Consortium

OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS WORKING FOR MIGRANTS AND REFUGEES

 

ABOUT US

The Consortium of civil society organisations working for migrants and refugees consists of 9 NGOs sharing common values and a vision of how Poland and Europe should be co-created by migrants and refugees. Our activities are based on:

 • respect for the dignity of all people,
 • providing protection and adequate support to all migrants and refugees,
 • strengthening the sense of solidarity of Polish women and men with other people,
 • building community of all people living in Poland, regardless of their legal status, nationality or other personal characteristics.

Our mission is to work on behalf of refugees and migrants, so that each and every one of them can fully enjoy their rights and freedoms. We want to create a broad platform for joint activities, exchange of experiences, improving the quality of work and public debate on migration and integration in Poland.

We are close to migrants and refugees, we listen to their needs and try to respond to them and include their representatives in our activities. We are at the centre of crisis situations, when they arise, to help solve them in a constructive way.

The Consortium is a democratic platform of cooperation through which the activities of its member organisations are coordinated in order to make better use of the resources available in each organisation and to share them with others.

 Our activities include: counselling and support for migrants (legal, psychological, social, vocational); integration and information activities for Polish women and men and migrants; Polish language courses; monitoring the social and political situation regarding migration, drafting visionary and strategic programme documents.

 

CONSORTIUM ORGANISATIONS
Fundacja Polska Gościnność
Naszą misją jest tworzenie Polski otwartej i tolerancyjnej, gdzie każdy jest traktowany z szacunkiem.
STRONA WWW
Stowarzyszenie NOMADA
Działamy na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.
STRONA WWW
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Nasza misja to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą.
STRONA WWW
Fundacja Nasz Wybór
Pomagamy w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieramy rozwoju kontaktów kulturalnych oraz upowszechniamy wartości demokratyczne.
STRONA WWW
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
Fundacja prowadzi punkt doradczy Migrant Info Point w którym cudzoziemcy mogą uzyskać wsparcie m.in. w zakresie legalizacji pobytu.
STRONA WWW
Amnesty International
Jesteśmy globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście.
STRONA WWW
Homo Faber
Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na jakąkolwiek cechę.
STRONA WWW
Polskie Forum Migracyjne
Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążą do porozumienia i współdziałania.
STRONA WWW
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Naszą misją jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.
STRONA WWW
UCHODŹCY.INFO
Walczymy z fake newsami i dostarczamy rzetelnej wiedzy na temat uchodźców i migrantów.
STRONA WWW
 • Fundacja Polska Gościnność
  Naszą misją jest tworzenie Polski otwartej i tolerancyjnej, gdzie każdy jest traktowany z szacunkiem.
  STRONA WWW
 • Fundacja Nasz Wybór
  Pomagamy w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieramy rozwoju kontaktów kulturalnych oraz upowszechniamy wartości demokratyczne.
  STRONA WWW
 • Homo Faber
  Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na jakąkolwiek cechę.
  STRONA WWW
 • Stowarzyszenie NOMADA
  Działamy na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.
  STRONA WWW
 • Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
  Fundacja prowadzi punkt doradczy Migrant Info Point w którym cudzoziemcy mogą uzyskać wsparcie m.in. w zakresie legalizacji pobytu.
  STRONA WWW
 • Polskie Forum Migracyjne
  Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążą do porozumienia i współdziałania.
  STRONA WWW
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  Naszą misją jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.
  STRONA WWW
 • Amnesty International
  Jesteśmy globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście.
  STRONA WWW
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Nasza misja to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą.
  STRONA WWW
 • UCHODŹCY.INFO
  Walczymy z fake newsami i dostarczamy rzetelnej wiedzy na temat uchodźców i migrantów.
  STRONA WWW
OUR SPONSORS