Documents

Archive Selection

Archive Selection
  • Wszystkie
  • Stanowiska
  • Polityki
  • Aktualności

Warning: Attempt to read property "is_looping" on bool in /home/users/uchodz01/public_html/domains/konsorcjum.org.pl/public_html/wp-content/plugins/bricksultimate/includes/Helpers.php on line 1347

Raport: “Gdzie teraz jesteśmy? Organizacje społeczne a kryzysy humanitarne w Polsce”

To, co robimy, jest wyjątkowe. To heroizm, ludzie się przekraczają. Raport "Gdzie teraz jesteśmy. Organizacje społeczne a kryzysy humanitarne w Polsce 2021-2023" to jakościowa analiza kondycji sektora społecznego…
Aktualności, Raporty | 07.02.2024

Wywózki (pushbacki) w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka

Celem niniejszego tekstu jest nakreślenie standardów międzynarodowych, które muszą być przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy oraz Unii Europejskiej w zakresie traktowania osób w drodze na granicach…
Aktualności, Raporty | 31.01.2024

Europejski Pakt Migracji i Azylu to poważne zagrożenie dla praw i wartości EU

Konsorcjum Migracyjne wskazuje na poważne ryzyko pogłębiających się naruszeń praw człowieka uchodźców i uchodźczyń na każdym etapie podróży. We środę 20 grudnia 2023 Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola…
Aktualności | 22.12.2023

Utrzymanie prawa do ochrony międzynarodowej i zapewnienie bezwarunkowej solidarności ze wszystkimi osobami w drodze

Organizacje członkowskie SOLIDAR utworzyły Grupę Roboczą ds. Migracji i Włączenia (Task Force on Migration and Inclusion), aby zastanowić się nad zjawiskiem migracji do Europy oraz nad tym, jak…
Aktualności | 19.12.2023

Stop border violence. Manifest.

Manifest pochodzi ze strony https://www.stopborderviolence.org/. „Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności” – głosi preambuła Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Od lat…
Aktualności | 14.12.2023

Za nami III Forum Współpracy i Integracji!

Solidarność, godność, empatia… to tylko niektóre z wartości przyświecające w codziennej pracy organizacjom biorącym udział w III Forum Współpracy i Integracji, które odbyło się na przełomie listopada i…
Aktualności | 05.12.2023

Postulaty do polityków i polityczek – apel organizacji członkowskich Konsorcjum Migracyjnego

Wybory do parlamentu pokazały potrzebę zmian. Nadzwyczajne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w postaci rekordowej frekwencji, zdecydowanego poparcia dla ugrupowań demokratycznych i zwrotu w kierunku pluralizmu politycznego przy jednoczesnym odrzuceniu…
Aktualności, Stanowiska | 06.11.2023

Raport: Czego nauczyliśmy się o budowaniu relacji i włączaniu społecznym osób uchodźczych 50+ z Ukrainy

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i Polskie Forum Migracyjne odpowiedziały na pojawiające się wyzwania społeczne związane z kryzysem uchodźczym osób w wieku 50+. Poprzez realizację programu "Nowe Relacje", organizacje…
Aktualności | 26.10.2023
28.11.2010 Wybory parlamentarne w Mołdowie - Kiszyniów, autor: Anna Woźniak

Manifest do osób kandydujących w wyborach parlamentarnych

Z niepokojem przyglądamy się przebiegowi debaty toczącej się wokół nadchodzących wyborów. Niestety, po raz kolejny stwierdzamy, że temat migracji stał się polem zbijania politycznego kapitału.  Z przykrością widzimy,…
Aktualności, Stanowiska | 11.10.2023

Projekt badawczy Amnesty International “Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”

Przez ostatni rok (2022/2023) Stowarzyszenie Amnesty International badało sytuację uchodźców i uchodźczyń, którzy uciekli do Polski przed rosyjską agresją na Ukrainę. Informowaliśmy o dyskryminacji, jakiej doświadczają osoby romskie…
Raporty | 09.10.2023

Strony