Wywózki (pushbacki) w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka

31 stycznia, 2024 | Aktualności
Udostępnij artykuł

Autor: Witold Klaus

Wprowadzenie:

Guy Goodwin-Gill argumentował, że „wspólnym problemem wielu instytucji rządowych jest brak uwzględnienia myślenia w kategoriach prawa człowieka przed myśleniem o [tworzeniu] polityk [publicznych]”. Według mnie jednak bardziej prawdopodobne jest inne wyjaśnienie przytoczonych kwestii – rządy są w pełni świadome swoich czynów i stojących za nimi ram prawnych, lecz mimo to celowo działają w celu przekształcenia, a w efekcie zmiany zakresu ochrony, jaką międzynarodowe standardy, a zwłaszcza prawa człowieka, zapewniają osobom w drodze. Zmniejszają w ten sposób i tak już ograniczony zakres ochrony i istniejące zabezpieczenia. Rządy doskonale zdają sobie również sprawę z tego, że prawa człowieka są de facto jedynymi prawami, do których osoby migrujące mogą się odwołać w celu uzyskania jakiejkolwiek ochrony prawnej, niezależnie od tego, jak bardzo jest ona iluzoryczna i odległa. Pozbawienie ich tych praw pozostawia tę grupę bez jakiejkolwiek ochrony przed wszelką polityką i przepisami, które władze stosują lub chciałyby zastosować w przyszłości.

Celem niniejszego tekstu jest nakreślenie standardów międzynarodowych, które muszą być przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy oraz Unii Europejskiej w zakresie traktowania osób w drodze na granicach zewnętrznych UE. Tekst opiera się przede wszystkim na analizie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz lub Trybunał) i wyjątkowo odwołuje się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), korygujących orzecznictwo ETPCz. Prezentuje on minimalne normy, które państwa członkowskie muszą zapewnić podczas procedur granicznych. Skupia się jednak przede wszystkim na praktykach wywózek (pushbacków) i ich prawnej ocenie w orzecznictwie sądów międzynarodowych.

Zawartość:

  1. Definicja wywózek (pushbacków)
  2. Okoliczności, w których wywózki (pushbacki) stosowane są wobec osób w drodze
  3. Osoby wykluczone spod ochrony przez wzgląd na ich
    „własne zachowanie”
  4. Prawo do  ochrony granic w odniesieniu do  ochrony praw człowieka
  5. Próby regulowania wywózek (pushbacków) w ustawodawstwie krajowym
  6. Frontex i jego odpowiedzialność za łamanie praw człowieka na granicach
  7. Eksternalizacja granic i odpowiedzialność za łamanie praw człowieka
  8. Monitorowanie naruszeń na zewnętrznych granicach UE

Udostępnij artykuł