Zdjęcie: Monika Bulaj

Stop border violence. Manifest.

14 grudnia, 2023 | Aktualności
Udostępnij artykuł

Manifest pochodzi ze strony https://www.stopborderviolence.org/.

„Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności” – głosi preambuła Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Od lat jednak jesteśmy świadkami ciągłego i systematycznego naruszania tych wartości. Niepodważalnymi przykładami tych naruszeń są: militaryzacja i eksternalizacja granic wewnętrznych i zewnętrznych, brutalne deportacje, przemoc na terenie państw członkowskich i państw trzecich, z którymi Europa zawarła umowy mające na celu uniemożliwienie osobom ubiegającym się o azyl wjazdu na terytorium europejskie. Zarówno we Włoszech, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, jak i w Libii oraz Turcji prawa człowieka są od pewnego czasu bezlitośnie ignorowane. Przemoc i nadużycia stały się dominującym sposobem działania europejskich rządów odnośnie migracji. Nasz status obywateli Unii Europejskiej wymaga od nas działania i walki o to, aby Europa przywróciła znaczenie słowom podpisanym w 2000 r. w Nicei przez szefów rządów naszych państw.

Nadszedł czas, aby zjednoczyć we wspólnej akcji politycznej tych wszystkich, którzy sprzeciwiają się łamaniu praw podstawowych, torturom, znęcaniu się nad bezbronnymi ludźmi, którzy są winni jedynie poszukiwania godnego życia i nadziei na przyszłość, z dala od swoich krajów pochodzenia.

Zwracamy się do Unii Europejskiej, przede wszystkim o:

  • ustanowienie mechanizmów monitorowania w celu wykrywania i powstrzymywania naruszeń podstawowych praw i aktów naruszających godność ludzką, zarówno na granicach, jak i we wspólnym obszarze europejskim;
  • wycofanie się z umów międzynarodowych zwartych z państwami trzecimi, które są odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka, w celu kontroli procesów migracyjnych oraz o niezawieranie takich umów w przyszłości;
  • ustanowienie minimalnych norm regulujących proces przyjmowania migrantów mających zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich i przez cały okres pobytu tych osób na ich terytorium;
  • wprowadzenie możliwości nałożenia konkretnych sankcji w przypadku naruszenia przepisów UE przez państwa członkowskie.

Dzięki Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej (European Citizens’ Initiative) milion obywateli mieszkających w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie. Nasz wniosek skoncentrowany jest na przepisach art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jako obywatele Europy mówimy: koniec zaprzeczania wartościom wyrażonym w fundamentalnej dla Europy Karcie Praw Podstawowych.

Odzyskajmy Europę wartości!

Tłumaczenie: Eryk Kryński

Udostępnij artykuł