Raport: Czego nauczyliśmy się o budowaniu relacji i włączaniu społecznym osób uchodźczych 50+ z Ukrainy

26 października, 2023 | Aktualności
Udostępnij artykuł

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i Polskie Forum Migracyjne odpowiedziały na pojawiające się wyzwania społeczne związane z kryzysem uchodźczym osób w wieku 50+. Poprzez realizację programu “Nowe Relacje“, organizacje stworzyły przestrzeń do innowacyjnych rozwiązań i głębokiej pracy ze społecznościami lokalnymi w dziesięciu miastach w Polsce. Na bazie doświadczeń stworzyły raport z badań, którym dzielą się z każdym, kto chce realizować oddolne projekty integracyjne dla społeczności ukraińskiej. 


Głównym założeniem programu było wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców oraz uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu zostało zrealizowanych 10 projektów w 10 różnych miastach w całej Polsce (od Żywca, Suwałk czy Świdnicy po Warszawę), które wspierały aktywności zapobiegające dyskryminacji, promowały wielokulturowość oraz opierały się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.


Wątki poruszane w raporcie dostępne są w również formie trzech podcastów i wideo podcastów, które są dostępne są na kanale YouTube Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” (https://bit.ly/TowarzystwoeYT) oraz na Spotify w kanale Międzypokoleniowo (https://spoti.fi/45AmQ6W). 

Raport w trzech językach (polskim, ukraińskim i angielskim) dostępny jest na stronie www.nowerelacje.org

Udostępnij artykuł