Zdjęcie: Piotr Rojewski

Za nami III Forum Współpracy i Integracji!

5 grudnia, 2023 | Aktualności
Udostępnij artykuł

Solidarność, godność, empatia… to tylko niektóre z wartości przyświecające w codziennej pracy organizacjom biorącym udział w III Forum Współpracy i Integracji, które odbyło się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku w Warszawie. To właśnie od nazwania i omówienia tych wartości zaczęło się kolejne już spotkanie liderów i liderek organizacji z całej Polski, działających na rzecz osób migrujących. Dziękujemy partnerom wydarzenia – Unii Metropolii Polskich oraz NGO Forum Razem. 

Kierując się tymi wartościami, dążymy do stworzenia przyjaznych i bezpiecznych warunków do życia dla wszystkich cudzoziemców i cudzoziemek. Aby tak się stało, nasz głos musi być silny i słyszalny dla decydentów politycznych. Nic co nas dotyczy, nie może się zadziać bez nas. Dlatego rzecznictwu poświęciliśmy kolejną część pierwszego dnia Forum. Warsztat podnoszący nasze kompetencji przeprowadziła Monika Matus z Lekarzy bez Granic.

Dzień zakończyliśmy rozmową na temat polityki migracyjnej – kluczowego dokumentu, którego na poziomie krajowym bardzo brakuje. Co się zmieniło po wyborach? Jakie prace się toczą na szczeblu centralnym, w czym bierzemy udział? Co jest dla nas priorytetowe? Jakie są nasze postulaty do polityków i polityczek? To pytania, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź. Panel na ten temat poprowadzili prof. Witold Klaus oraz dr Magdalena Nazimek-Rakoczy. W tym miejscu zachęcamy do zapoznania się z postulatami do polityków i polityczek wystosowanymi przez Konsorcjum Migracyjne w listopadzie br.: https://konsorcjum.org.pl/postulaty-do-politykow-i-polityczek-apel-organizacji-czlonkowskich-konsorcjum-migracyjnego/.

Kolejnego dnia Anna Dąbrowska moderowała dyskusję “Samorządy i organizacje społeczne zmieniają świat”. Naszymi gośćmi byli: 

  • Joanna Sosnowska, Kierownik zespołu Urząd m. st. Warszawy, Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM), Kierownik Zespołu Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców
  • Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urząd Miasta Krakowa
  • Piotr Choroś, Dyrektor Urząd Miasta Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej

Jakie lekcje wyniosły samorządy, szczególnie w kontekście eskalacji wojny w Ukrainie i wiążącym się z tym przybyciem uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy do Polski? Co z tych doświadczeń może zostać z nami na dłużej? Jaka jest w tym wszystkim rola społeczeństwa obywatelskiego i czy nadchodzące wybory samorządowe mają w tym kontekście jakieś znaczenie? 

Joanna Warchał-Beneschi z NGO Forum Razem opowiadała o tym, jak możemy tworzyć silne sojusze rzecznicze, jak adresować tematy migracyjne przed wyborami do europarlamentu oraz jakie są strategie wyjścia międzynarodowych organizacji z Polski.

Magdalena Nazimek-Rakoczy opowiadała o dobrych praktykach sieciowania lokalnego na przykładzie Wrocławia. Mówiła o powstaniu zamkniętej grupy branżowej, składającej się z 9 organizacji, która chce mówić jednym głosem o wyzwaniach, takich jak wadliwe procesy partycypacyjne, brak krajowej polityki migracyjnej, trudności z finansowaniem, małe zaplecze naukowe czy pomijanie potrzeb społeczności “mniej licznych”. 

Katarzyna Kordziak-Kacprzak wprowadziła nas na sam koniec w świat fundraisingu. Opowiedziała, jak powinien wyglądać dobrze zaplanowany proces pozyskiwania środków finansowych dla organizacji społecznych, jak dywersyfikować źródła przychodów oraz jak wdrażać nowoczesne metody i technologie. 

III Forum Współpracy i Integracji, jak sama nazwa wskazuje, po raz kolejny przyczyniło się do zacieśnienia więzów pomiędzy organizacjami z całej Polski. Dzięki takim spotkaniom możemy skonsolidować nasze wysiłki na rzecz zmiany, a siła naszego działania jest jeszcze większa. Sieciowanie się pozwala lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia i lepiej reagować na nowe wyzwania i możliwości. Co więcej – wspólna praca może zminimalizować negatywne skutki niepowodzeń i zwiększyć szanse na sukces.

Dziękujemy Jolancie Steciuk oraz Aleksandrze Fertlińskiej za przygotowanie programu spotkania. Dziękujemy Kalinie Kabat za facylitowanie części integracyjnych, czujne słuchanie i zapisywanie tego, co się działo podczas tych dwóch intensywnych dni.

Udostępnij artykuł