Zdjęcie: Mateusz Mękarski

IV Forum Współpracy i Integracji dobiegło końca – dziękujemy za udział!

26 kwietnia, 2024 | Aktualności
Udostępnij artykuł

Motywem przewodnim czwartego Forum Współpracy i Integracji, czyli spotkania kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz migrantów i migrantek, była współpraca z administracją rządową. To kolejny obszar tematyczny, któremu uczestnicy i uczestniczki Forum mieli okazję się przyjrzeć z bliska. Tematem wiodącym pierwszego Forum była współpraca z międzynarodowymi organizacjami, drugiego – z biznesem, trzeciego – z samorządami.

Prawie 70 liderów i liderek z różnych organizacji z całej Polsce spotkało się w dniach 18-19 kwietnia w Hotelu Gromada w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z partnerami Konsorcjum Migracyjnego: Google, Pathways International, Fundacja Ashoka Polska oraz Open Society Foundations. 

Pierwszego dnia spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia do polityki migracyjnej – dokumentu, nad którymi toczą się obecnie prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, pierwszą wersję dokumentu poznamy jesienią bieżącego roku, a poprzedzą ją ankiety przygotowywane przez środowisko naukowe (Komitet Badań nad Migracjami PAN). W międzyczasie czekają nas jeszcze, ważne z naszego punktu widzenia, wybory do Parlamentu Europejskiego, które mogą mieć kluczowe znaczenie przy kreowaniu polityki migracyjnej całej Unii Europejskiej. Jako Konsorcjum Migracyjne będziemy prowadzić działania profrekwencyjne przed tymi wyborami we współpracy z innymi europejskimi organizacjami zrzeszonymi w koalicji Solidar. 

Oprócz refleksji nad polityką migracyjną osoby uczestniczące w Forum dyskutowały o najpilniejszych postulatach rzeczniczych. Poruszona została między innymi kwestia projektu Centrów Integracji Cudzoziemców, o których niedawno pisała Anna Dąbrowska z Homo Faber – polecamy tę lekturę. Inne poruszone tematy dotyczyły projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Uwagi do tych ustaw przygotowały Ukraiński Dom, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenie Nomada. Można zapoznać się z nimi tutaj

Druga część pierwszego dnia została poświęcona na dwie prelekcje naszych partnerów. Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz z Fundacji Ashoka przedstawiała nam czym jest zmiana społeczna i jakimi narzędziami można ją dokumentować. Odpowiedziała na pytania, dlaczego w ogóle warto to robić – ze względów wizerunkowych, fundraisingowych, jako podstawa do dalszego dzielenia się wiedzą czy skalowania organizacji. Dorota Wanat z Pathways International opowiadała z kolei o modelu „community sponsorship” w różnych krajach świata. O tym, jaki potencjał ma ten model w Polsce, jakie są ku temu szanse i zagrożenia. Model „community sponsorship” to kompleksowy model wsparcia uchodźców i uchodźczyń w budowaniu życia w nowym kraju.

Drugiego dnia Forum Współpracy i Integracji gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prof. Macieja Duszczyka oraz Dyrektora Departamentu Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartłomieja Potockiego. Rozmowa, którą prowadziła Anna Dąbrowska, dotyczyła bieżącego kierunku tworzenia polityki migracyjnej dla Polski. Zostały przybliżone kolejne kroki prac nad tym dokumentem. Pojawił się wątek włączenia polityk integracyjnej do polityki migracyjnej, poruszona została kwestia projektu Centrów Integracji Cudzoziemców czy trudnej sytuacji w ośrodkach dla cudzoziemców. Pan minister Maciej Duszczyk podkreślił to, co niejednokrotnie pojawiało się w różnych jego wypowiedziach publicznych – Polska nie będzie prowadzić liberalnej polityki migracyjnej, ale potrzebne są odpowiednie struktury oraz poszanowanie praw człowieka. Wskazał tym samym najbliższy model migracyjny pasujący jego zdaniem do polskich warunków: austriacko-szwajcarski.  

Na zakończenie Forum Agata Bluj oraz Marcin Górecki z Fundacji Stocznia przeprowadzili warsztat „Partycypacja społeczna a polityka migracyjna dla Polski”. Warsztat przygotował uczestników i uczestniczki Forum do aktywnego uczestniczenia w konsultacji tego dokumentu. Bardzo dziękujemy Fundacji Stocznia za cenne wskazówki i merytoryczne uwagi. Forum zakończyliśmy wyznaczeniem kolejnych kroków dalszej współpracy między organizacjami, w tym wybraliśmy i przedstawicieli i przedstawicielki do grupy roboczej ds. wypracowania rekomendacji do polityki migracyjnej. 

Ogromnie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w Forum. Dzięki takim spotkaniom kontynuujemy zacieśnianie naszych relacji, nieustannie wymieniamy się wiedzą i mamy świadomość formy działań naszych organizacji w różnych częściach Polski. Nasza praca jest komplementarna, uzupełniamy braki tam, gdzie je widzimy i rozwijamy swoje kompetencje. Nowe znajomości, doświadczenia i po prostu wspólnie spędzony czas stają się tradycyjnym efektem, z którym wszyscy kończą Forum i wracają do codziennej pracy. I za to bardzo dziękujemy.

Udostępnij artykuł