II Forum Współpracy i Integracji za nami!

9 września, 2023 | Aktualności
Udostępnij artykuł

Na przełomie sierpnia i września odbyło się drugie Forum Integracji i Współpracy. Spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek kilkudziesięciu organizacji z całej Polski, działających na rzecz migrantów i migrantek, stanowi kontynuację postanowień z pierwszego, majowego Forum: razem budujemy platformę współpracy, wzmacniamy nasze głosy i rośniemy w siłę pod względem merytorycznym, kompetencyjnym czy mentalnym.

Zdjęcie: Antek Mantorski

Te dwa dni rozmów, warsztatów, debat czy wspólnych posiłków pełne były inspiracji i serdeczności. Spotkanie zaczęliśmy od uwspólniania wiedzy i naszych stanowisk odnośnie referendum i paktu migracyjnego (ze stanowiskiem naszych organizacji można zapoznać się tutaj). Kolejnym krokiem była Latająca Akademia, czyli sesja wykładów i rozmów stolikowych na następujące tematy:

  • Podsumowanie dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących zawracania cudzoziemców do linii granicy (tzw. pushbacków) – Marcin Sośniak
  • Wniosek o zadośćuczynienie za niesłuszne umieszczenie w SOC – Magdalena Bartosiewicz
  • Doświadczenia wynikające z udzielania pomocy prawnej osobom umieszczonym w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców – Maria Poszytek
  • Ukrainka w Polsce – siła oddolnych projektów – Julia Boguslavska 
  • W punkcie wyjścia. Monitoring zbiorowego zakwaterowania uchodźczyń z Ukrainy”, Sarian Jarosz
Zdjęcie: Antek Mantorski
Zdjęcie: Antek Mantorski

Dzień zakończyliśmy owocnym panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli biznesu, podczas którego wiele nauczyliśmy się o fundraisingu biznesowym i wymieniliśmy ważnymi kontaktami. Jak budować sieci współpracy, jakie dobre praktyki możemy wdrażać, a czego absolutnie nie możemy robić nawiązując relacje partnerskie – to tematy drugiego dnia Forum. 

Formuła działania Forum nabiera konkretnych kształtów. Nasze relacje zacieśniają się, a nasze potrzeby w zakresie współpracy zostały już zmapowane. Cieszymy się, że możemy kontynuować zapoczątkowany wiosną tego roku proces, w ramach którego środowiska działające na rzecz migrantów i migrantek poznają się, profesjonalizują, i uczą od siebie nawzajem, ale także wzmacniają poczucie solidarności w sektorze. Chcemy, aby wszyscy uchodźcy i uchodźczynie, migranci i migrantki mogli w pełni korzystać ze swoich praw i wolności; czuć się w Polsce bezpiecznie. Żeby tak się stało, osoby i organizacje, które na co dzień pracują w tym temacie, muszą czuć się wzmocnione i mieć poczucie wsparcia.

Zdjęcie: Antek Mantorski
Udostępnij artykuł