Fundacja Nasz Wybór
Adres

ul. Zamenhofa 1,
00-153 Warszawa

Fundacja „Nasz Wybór” została założona 2009 roku przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby pracować na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską. Z czasem Fundacja rozszerzyła grupę odbiorców swoich działań na obywateli innych krajów.

Początki działalności

W 2004 roku w Warszawie zorganizowała się grupa przyjaciół – Ukraińców i Polaków – którzy wspierali „pomarańczową rewolucję”.

W tym czasie nie tylko na Ukrainie, ale także na całym świecie Ukraińcy zaczęli się jednoczyć i działać na rzecz tworzenia otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Wspierani przez Polaków aktywni Ukraińcy z Warszawy również podjęli podobną aktywność. Przez pięć lat Inicjatywa Obywatelska „Nasz Wybór – Ukraina” uczestniczyła w różnych projektach, między innymi była współzałożycielem Centrum Powitania w Warszawie, które wspierało migrantów z różnych grup etnicznych, obojga płci i w różnym wieku, udzielając im pomocy prawnej czy organizując imprezy kulturalne i edukacyjne. Fundacja „Nasz Wybór” została oficjalnie zarejestrowana w 2009 roku.

Nasza misja

Głównym celem Fundacji „Nasz Wybór” jest pomoc w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą oraz upowszechnianie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Większość działań jest skierowana do migrantów z Ukrainy w Polsce, fundacja jednak regularnie włącza się w inicjatywy i projekty dotyczące innych grup obcokrajowców przebywających w Polsce.

Plany na przyszłość

Fundacja „Nasz Wybór” w listopadzie 2014 roku otworzyła w Warszawie Ukraiński Dom – miejsce, gdzie cudzoziemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, czują się jak w domu. Początkowo Ukraiński Dom powstał, aby ułatwić integrację i wsparcie dla społeczności Ukraińskiej w Warszawie, jednak w chwili obecnej otwarty jest dla wszystkich cudzoziemców i oferuje przestrzeń do działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty.

Dom Ukraiński znajduje się przy ul. Zamenhofa 1, na Muranowie, blisko stacji metra Ratusz Arsenał.

Odbywają się tu liczne spotkania, wydarzenia kulturalne i wystawy. Działa punkt udzielający porad prawnych oraz prowadzone są kursy języka polskiego. Swoją siedzibę mają tutaj Klub Ukraińskich Kobiet oraz Klub Dziecięcy „Rękawiczka”.

Przejdź do strony organizacji
Udostępnij artykuł